Mareads
ฉันจะดูประวัติการใช้เหรียญได้อย่างไร

ฉันจะดูประวัติการใช้เหรียญได้อย่างไร

  1. กด  “เข้าสู่ระบบ” แล้วกดที่  “รูปโปรไฟล์”

  2. กด  “ประวัติการใช้เหรียญ” จากนั้นก็สามารถเลือกตรวจสอบประวัติได้ตามรูปแบบที่ต้องการ โดยมีให้เลือกตรวจสอบประวัติ ดังนี้

  • ประวัติทั้งหมด

  • ประวัติการเติมเหรียญ

  • ประวัติการใช้เหรียญ

  • อายุเหรียญเงิน