Mareads
ซื้อเหรียญแล้วไม่ได้รับเหรียญต้องทำอย่างไร

ซื้อเหรียญแล้วไม่ได้รับเหรียญต้องทำอย่างไร

    เมื่อพบปัญหาการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อทีมงานหรือแอดมินได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

    โดยส่งรายละเอียดเพื่อตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

  • Username/Email ที่ใช้งาน

  • หลักฐานการชำระเงิน

  • อื่น ๆ (หากมี)