Mareads
ฉันจะติดเหรียญได้อย่างไร

ฉันจะติดเหรียญได้อย่างไร

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกให้งานเขียนเป็นบริการติดเหรียญได้ เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนนักเขียน/สำนักพิมพ์แล้วเท่านั้น คลิกที่นี่เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนนักเขียน/สำนักพิมพ์

  1. กด “เข้าสู่ระบบ” และกดที่ “โปรไฟล์”
  2. เลือก “จักรวาลนักเขียน”
  3. เลือก “งานเขียนที่ต้องการติดเหรียญ” และกดที่ไอคอน  
  4. กด “จัดการตอน”
  5. เลือก “ตอนที่ต้องการติดเหรียญ” จากนั้นให้กดเลือก “ตั้งราคา”
     และระบุจำนวนที่ต้องการติดเหรียญ
  6. กด “ยืนยัน” เพื่อตั้งราคา