Mareads
ระบบ “สนับสนุนตัวละคร”

ระบบ “สนับสนุนตัวละคร”

ระบบ “สนับสนุนตัวละคร” คือ ระบบที่นักอ่านสามารถสนับสนุนตัวละครที่ชื่นชอบผ่านระบบเหรียญทองหรือเหรียญเงิน โดยการกด “สนับสนุน” ภายในการ์ดตัวละครนั้น ๆ โดยมีกำหนดขั้นต่ำ 1 เหรียญเงิน หรือ 1 เหรียญทอง