Mareads

สมัครสมาชิก

 1. กดที่ “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก”  (กรณีใช้แอปพลิเคชัน กดที่รูปโปรไฟล์ แล้วกด “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก”)

 2. เลือกเชื่อมบัญชีเพื่อสมัครสมาชิก โดยมีช่องทางดังนี้

 • บัญชีนายอินทร์

 • บัญชีเฟซบุ๊ค

 • บัญชีไลน์

 • บัญชีแอปเปิ้ล (Apple ID)

 • บัญชีกูเกิล (gmail)

 1. หรือสมัครผ่านอีเมลอื่นๆ  โดยกด “สมัครสมาชิก” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ “ตั้งรหัสผ่าน” เงื่อนไขการตั้งรหัสผ่าน: ความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วย

 • ตัวอักษรพิมพ์เล็ก (a-z) อย่างน้อย 1 ตัว

 • ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z) อย่างน้อย 1 ตัว

 • มีตัวเลข และอักขระพิเศษ (@$!%*?&_.) อย่างน้อย 1 ตัว


ตัวอย่างบนเว็บไซต์


Register faq