Mareads
ฉันสามารถเปลี่ยนหมวดหมู่นิยายได้หรือไม่/ทำอย่างไร

ฉันสามารถเปลี่ยนหมวดหมู่นิยายได้หรือไม่/ทำอย่างไร

  1. กด “เข้าสู่ระบบ” และกดที่ “โปรไฟล์”

  2. เลือก “จักรวาลงานเขียน”

  3. เลือก “งานเขียนที่ต้องการเปลี่ยนหมวดหมู่” และกด “แก้ไข”

  4. เลือกเปลี่ยน “หมวดหมู่” ที่ต้องการ

  5. กรอกหรือเลือก “แท็กแนะนำ” และกด “บันทึก” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง