คู่มือนักเขียน

การสมัครสมาชิก

1. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ทำการคลิก "ล็อกอิน / สมัครสมาชิก" ที่มุมขวาบนของเว็บไซต์
2. เลือกคลิกที่ สมัครสมาชิก (ด้านบนของแบบฟอร์ม) แล้วทำการกรอกข้อมูล โดยต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
หลังจากนั้นทำการคลิกที่สมัครสมาชิก (ด้านล่างของแบบฟอร์ม) เพื่อทำการสมัครสมาชิกเข้าใช้เว็บไซต์
หมายเหตุ* : หากกรอกข้อมูลไม่ครบทุกช่อง จะไม่สามารถกดที่ สมัครสมาชิก (ด้านล่างของแบบฟอร์ม) ได้
3. เมื่อคลิกที่ สมัครสมาชิก (ด้านล่างของแบบฟอร์ม) ได้แล้ว จะมีข้อความเด้งขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าคุณจะได้รับข้อความยืนยันทางอีเมลที่คุณป้อนไว้ เมื่ออ่านข้อความจบให้คุณคลิกที่ OK แล้วรอข้อความยืนยันส่งไปที่ Email ของคุณ
หมายเหตุ* : ข้อความยืนยันจะส่งไปทางอีเมลที่คุณป้อนไว้ ภายในวันที่คุณทำการสมัคร (ส่งข้อความยืนยันให้ทันที)
4. ทำการยืนยันข้อความที่ทางเว็บไซต์ Mareads ส่งข้อความยืนยันการสมัคร ไปทางอีเมลของคุณที่ได้ป้อนเอาไว้
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้
หมายเหตุ* : ข้อความยืนยันอาจอยู่ในอีเมลขยะ (Junk Email) / จดหมายขยะ (Spam)**
5. หลังจากดำเนินการยืนยันการสมัครสมาชิก ตามข้อ 4. เรียบร้อยแล้ว เมื่อคลิกที่ ต่อไป (ตามข้อ4) จะกลับมาที่หน้าต่างการเข้าสู่ระบบ เมื่อสมาชิกทำการกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่เคยได้ป้อนไว้ (ตามข้อ2.) แล้วคลิกที่ เข้าสู่ระบบ สมาชิกก็สามารถเข้าสู่ระบบได้แล้ว

การทำโปรไฟล์

1. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ทำการคลิก "ล็อกอิน / สมัครสมาชิก" ที่มุมขวาบนของเว็บไซต์
2. เลือกเป็น เข้าสู่ระบบ (ดูที่แถบด้านบนของหน้าต่าง) แล้วทำการกรอกอีเมลและรหัสผ่านของสมาชิก หลังจากนั้นคลิกที่ เข้าสู่ระบบ ที่อยู่ด้านล่างสุดฃองหน้าต่าง
3. หลังจากที่คลิกเข้าสู่ระบบแล้ว จะเห็นได้ว่าบริเวณที่มีคำว่า "ล็อกอิน / สมัครสมาชิก" จะมีการเปลี่ยนเป็น "+เขียนนิยาย" และ "(นามปากกา)..My Account" ให้ทำการคลิกที่ "(นามปากกา)..My Account" เพื่อเข้าไปที่โปรไฟล์ของตัวเอง
4. เมื่อหน้าต่างดังภาพแสดงขึ้น

4.1 สมาชิกสามารถกรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ได้ (ในช่อง First name , Last name และ นามปากกา)

4.2 สมาชิกสามารถเพิ่มรูปโปรไฟล์ของตัวเองได้ โดยการเลื่อนเมาส์ไปที่ว่างด้านขวา จะสังเกตได้ว่าถ้าลูกศรของเมาส์ เปลี่ยนเป็นรูปมือ ก็สามารถคลิกแล้วเลือกรูปที่จะใช้ได้เลย

นอกจากนี้ที่ทางด้านซ้ายของหน้าต่างจะมีหมวดอื่นๆให้สมาชิกเลือกเพื่อดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (เช่น จัดการบัญชี , นิยายของฉัน)
หมายเหตุ* :

1. จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่อง First name และ ช่อง Last name หากไม่กรอกข้อมูลจะบันทึกไม่ได้

2. ในการกรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูล สามารถกรอกข้อมูลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การลงนิยายในเว็บไซต์ (ลงนิยายเรื่องใหม่)

1. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ทำการคลิก "ล็อกอิน / สมัครสมาชิก" ที่มุมขวาบนของเว็บไซต์
2. เลือกเป็น เข้าสู่ระบบ (ดูที่แถบด้านบนของหน้าต่าง) แล้วทำการกรอกอีเมลและรหัสผ่านของสมาชิก หลังจากนั้นคลิกที่ เข้าสู่ระบบ ที่อยู่ด้านล่างสุดฃองหน้าต่าง
3. หลังจากที่คลิกเข้าสู่ระบบแล้ว จะเห็นได้ว่าบริเวณที่มีคำว่า "ล็อกอิน / สมัครสมาชิก" จะมีการเปลี่ยนเป็น "+เขียนนิยาย" และ "(นามปากกา)..My Account" ให้ทำการคลิกที่ "+เขียนนิยาย" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงนิยายในเว็บ
4. เมื่อหน้าต่างดังภาพแสดงขึ้น นักเขียนสามารถสร้างนิยายได้แล้ว โดยการกรอกข้อมูลดังนี้

4.1 รูปภาพ เลือกรูปที่จะใช้เป็นปกนิยายของคุณ โดยการเลื่อนเมาส์ไปวางในบริเวณ อัพโหลดปกนิยาย แล้วคลิกหนึ่งครั้งก็สามารถเลือกรูปได้แล้ว

4.2 ชื่อนิยาย

4.3 คำโปรยนิยาย

4.4 หมวดหมู่นิยาย

4.5 เรทนิยาย

4.6 กล่องข้อความ โดยสามารถใส่ข้อความ , รูปภาพ และลิงก์เว็บต่างๆ ซึ่งทางนักเขียนสามารถจัดวางได้ตามความต้องการ

หลังจากนั้นทำการคลิกที่ "บันทึก" เป็นการบันทึกข้อมูลของนิยายที่สร้างขึ้น
หมายเหตุ* : หากไม่ทำการกรอกข้อมูล ในข้อ 4.2 - 4.6 ให้ครบ จะไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลได้
5. เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว จะปรากฏให้เห็นเป็นดังภาพ ซึ่งถือว่าการสร้างนิยายเสร็จสมบูรณ์
6. ต่อมา เมื่อต้องการจะลงเนื้อหาของนิยาย ให้ทำการเลื่อนลงมา (ใช้หน้าต่างอันเดิมจากข้อ 5.) จะเห็นแถบที่อยู่ข้างขวาของสารบัญ มีการเพิ่มตอน , ตั้งเป็นจบเล่ม และลบตอนล่าสุด โดยการลงเนื้อหาของนิยายให้ทำการคลิกที่ "เพิ่มตอน"
7. หลังจากคลิกที่ เพิ่มตอน จะเป็นการเข้าสู่หน้าต่างดังภาพ โดยที่การเพิ่มตอนต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้งในส่วนของ ชื่อตอน และ เนื้อหา หากกรอกไม่ครบจะทำการ บันทึก ไม่ได้
8. เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว จะปรากฏให้เห็นเป็นดังภาพ ซึ่งถือว่าการเพิ่มตอนของนิยายเสร็จสมบูรณ์
M A R E A D S