Mareads

ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบหักภาษี ณ ที่จ่าย จากกรมสรรพากร

สำหรับนักเขียน MaReads ทุกท่านที่มีการรับรายได้ผ่านระบบ และมีรายได้เกินยอดรายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ทาง MaReads จะดำเนินการโอนรายรับในแต่ละเดือนให้โดยอัตโนมัติ นักเขียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีประจำปี ได้ทางเว็บไซต์กรมสรรพากรด้วยตัวเอง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

tax-1

1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th  แล้วกดเลือกเมนู "E-withholding Tax หัก ณ ที่จ่าย"

tax-2

2. จากนั้นกดเลือกเมนู "บริการคัดค้นข้อมูลภาษีและการใช้จ่าย"

tax-3

3. เว็บไซต์จะขึ้นป็อปอัพ ให้กด "เข้าสู่ระบบ E-Filing"

tax-4

4. กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (บุคคลทั่วไปใช้เลขบัตรประชาชน) กรอกรหัสผ่าน และเลข Laser ID ที่อยู่ด้านหลังบัตรประชาชนให้ครบถ้วน หรือหากไม่เคยเข้าใช้มาก่อน ให้กด "สมัครสมาชิก" ระบบจะให้กรอกเลขบัตรประชาชน และข้อมูลต่างๆ

tax-5

5. หากเคยสมัครเข้าใช้บริการแล้ว เมื่อกดเข้าสู่ระบบ จะมีการให้ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ทาง SMS ไปยังเบอร์มือถือที่เคยลงทะเบียนไว้

tax-6

6. กดเลือก "เพิ่มคำขอคัดค้นข้อมูล" ตามภาพ

tax-7

7. หัวข้อประเภทภาษีและการใช้จ่าย ให้เลือก "ข้อมูลการถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากระบบ e-Withholding Tax"(อันที่ 3) เลือกเดือน/ปีภาษีเริ่มต้นและสิ้นสุดให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำขอ"

tax-8

8. เมื่อกดส่งคำขอเรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นข้อความดังภาพ รอประมาณ 3 ชั่วโมง นักเขียนสามารถตรวจสอบผลการคัดค้นข้อมูลได้ผ่านรายการประวัติคำขอ หรือลองตรวจสอบผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้

tax-9

หากมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  write.support@mareads.com